Som otecko a chcem materskú

V ponuke na blogu je eBook zdarma pre oteckov, ktorí chcú ísť na materskú. Zákon sa od vydania eBooku nezmenil, avšak v praxi a vyplácaní materských sa zmeny dejú.

Od septembra sociálna poisťovňa nepriznáva materské oteckom, ktorí majú v tom istom čase inú pracovnú zmluvu na plný rozsah pracovného času.

To znamená, že ak požiada otecko o materskú z jednej pracovnej zmluvy a uzavrie si druhú pracovnú zmluvu na plný pracovný čas, materská mu nebude priznaná.

Sociálna poisťovňa to odôvodňuje tým, že ak otec pracuje na plný úväzok, nemá čas starať sa o dieťa, k čomu sa zaviazal pri nástupe na materskú / resp. u otcov na rodičovskú/. Avšak podľa zákona o rodičovskom príspevku sa za starostlivosť o dieťa považuje viac situácií a teda ak oprávnená osoba zabezpečí starostlivosť o dieťa osobne alebo inou plnoletou fyzickou alebo dokonca aj právnickou osobou. Z toho dôvodu by materské malo byť priznané aj otcom, ktorí starostlivosť o dieťa zabezpečili inou osobou.

Ak bola Vaša žiadosť o materské zamietnutá z vyššie spomínaného dôvodu, je možné sa odvolať. Nakoľko je to pomerne čerstvá záležitosť a stále v štádiu riešenia, uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať ďalej.

Čo zatiaľ môžete v tejto situácii urobiť?

  • poslať scan rozhodnutia o nepriznaní materskej na emailovú adresu Ministerstva práce: tlacove@employment.gov.sk
  • poslať odvolanie , do 30 dní od doručenia rozhodnutia, rozhoduje dátum poštovej pečiatky

Vzor odvolania pripravil Jozef Mihál a nájdete ho tu: http://relia.sk/Article.aspx?ID=184, taktiež je tam aj vzor žaloby voči SP http://relia.sk/Article.aspx?ID=185

 

Aké príjmy teda dočasne môže mať otecko na materskej?

  • živnosť – ako otecko na materskej si môžete založiť novú živnosť alebo mať príjem z už existujúcej živnosti; počas poberania materskej nebudete platiť ani odvody a po skončení materskej živnosť v prípade potreby jednoducho zrušíte

Pozor však na povinnosť podať daňové priznanie a na to, že závislá práca sa nesmie vykonávať na živnosť. Podľa paragrafu 1 zákonníka práce sa za závislú činnosť považuje:

 Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.

Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov.

 

  • dohoda o pracovnej činnosti – pre príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce, max 10 hodín týždenne

 

  • dohoda o vykonaní práce – pracovná činnosť je vymedzená výsledkom, max 350 hodín ročne

 

  • faktúrovať ako sro – konateľ bez odmeny, zmluva o výkone funkcie konateľa, čiastočný úväzok alebo vyplatenie dividend; ak budete riešiť sro, Váš účtovník Vám iste rád poradí

 

Riešenie nie je:

  • v čase schvaľovania materskej nepracovať, zamestnať sa až potom – sociálna poisťovňa Vám zruší materskú odo dňa, kedy sa nová pracovná zmluva podpíše.

Snažila som sa len logicky uvažovať nad možnosťami a podať Vám ich čo najzrozumiteľnejšou rečou. Verím, že ak sa Vás daná situácia týka, nakopne Vás to a dodá odvahu hľadať riešenie aj v spolupráci napr so svojím zamestnávateľom. Prosím, berte tieto informácie ako tipy odo mňa. Nakoľko neviem ich správnu aplikáciu do praxe inými osobami, zbavujem sa akejkoľvek právnej zodpovednosti ohľadom toho, ako informácie pochopíte, čo si z nich zoberiete a ako to použijete v praxi.

Ak máte záujem o Vzor odvolania a/ alebo žaloby už spracovaný vo worde, napíšte, rada Vám ho prepošlem : )

Prajem pekný deň