Rodičovský príspevok 2020

Rodičovský príspevok bol vždy terčom negatívnych vyjadrení pre svoju výšku. Od roku 2020 sa však zrejme dočkáme zmeny.

Rodičovský príspevok 2020
Zdroj: archív Lucia Kohýlová

Rodičovský príspevok je sociálna dávka pre rodičov alebo oprávnené osoby. Vypláca sa od narodenia dieťaťa alebo skončenia poberania materského do veku troch rokov dieťaťa. V prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa do šiestich rokov veku.

„Rodičák“ momentálne predstavuje sumu 220,70 €.

Nerada len nečinne frflem, ako väčšina ľudí, ale fakt je, že tieto financie ťažko pokryjú samotnú starostlivosť o dieťa. Už vôbec nepostačujú na ďalšie životné náklady, ktoré má starajúci sa rodič. Dlho sa o potrebe zvýšenia tohto príspevku viedli diskusie, verejnosť sa pohoršovala, ale v princípe sa nič nedialo…

V súčasnosti je na svete návrh na zvýšenie rodičovského príspevku nasledovne:

– zvýšenie o cca 150 Eur pre rodičov, ktorí pred narodením dieťaťa pracovali a teda im vznikol nárok aj na materské

– zvýšenie o cca 50 Eur pre rodičov, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali a teda im nevznikol nárok na materské

Tento návrh bude predstavený v prvom čítaní na júnovej schôdzi NRSR. Podľa slov premiéra by mal byť definitívne schválený v druhom čítaní, na septembrovej schôdzi.

Po schválení by suma rodičovského príspevku od budúceho roku predstavovala cca 270 a 370 Eur.

Nájdete ma aj na Instagrame, tiež aj rôzne dôležité info.

V súčasnosti poberá rodičovský príspevok asi 140 000 rodičov, v prípade schválenia sa zmena dotkne všetkých. Zvýšenie bude automatické, bez toho, aby museli vyvíjať nejakú aktivitu.

Týmto krokom by sa aspoň čiastočne zotreli veľké rozdiely pri prechode z materskej na rodičovskú dovolenku. Taktiež by sme boli o krok bližšie k zvýšeniu životnej úrovne mamičiek.

Nakoľko si myslím, že deti sú naša budúcnosť, tento krok schvaľujem. Je predsa mierený k nim a vytvoreniu lepšej pohody pre rodičov, ktorí ich vychovávajú. Túto situáciu budem ďalej monitorovať a informovať vás o schválení príspevku, prípadne iných zásadných zmenách.

Preto sledujte FB stránku Neboj sa materskej a nič vám neujde 🙂