Nezabudnite na 829, 86 €

 

Každá čerstvá mamička si po pôrode zvyká na novú úlohu a ani nevníma, ako letí čas.

Čo by však mohla vnímať je významný míľnik, keď jej bábätko dosiahne vek 28 dní.

A to z dvoch dôvodov

1.Bábätko už nebude novorodenec

Malý uzlík je posledný deň považovaný za novorodenca. Predpokladá sa, že už ste si na seba pomaly zvykli, vytvorili aký taký režim a stávate sa zohratou dvojkou. Viem, viem, niekedy je to utópia a skôr sa vy zohráte s drobcom ako on s Vami, ale určite sú aj u Vás svetlé dni. Aj u nás sú, napr. teraz. Mám aspoň čas napísať tento článok : ) Zajtra náš prcek už bude dojča a ktovie, čo si vymyslí. Uznávam, ten výraz dojča asi nie je veľmi atraktívny, zvlášť, keď si predstavíte, že sa používa dokonca 1.roku života.

Je tu však aj svetlejšia stránka tohto míľnika.

2.Príspevok pri narodení dieťaťa

Lepšou správou je, že môžete začať vybavovať dokumenty potrebné na poskytnutie tohto príspevku.

Samotnú žiadosť Vám zrejme už priniesol drahý z matriky, s vyplnenou časťou, ktorá pod matriku spadá, ak ju však nemáte, tu je.

Je potrebné ju potvrdiť u svojho gynekológa, doložiť tlačivo Potvrdenie ošetrujúceho lekára dieťaťa (pediatra) o dožití sa 28 dní života dieťaťa, ktoré je súčasne aj dokladom o uzatvorení dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti a čestné vyhlásenie.

Pripravte si tiež kópiu aj originál rodného listu dieťaťa, svoj občiansky preukaz a Vyhlásenie o bydlisku a môžete sa veselo vybrať na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa vášho miesta trvalého pobytu. O príspevok prednostne žiada matka, takže podľa jej trvalého pobytu. Ak nie je možné, aby o príspevok žiadala matka, žiada otec alebo iná oprávnená osoba.

A čo to znamená v číslach?

Príspevok je jednorazový, momentálne 829,86 €. Ak sa Vám narodilo už štvrté alebo ďalšie baby, príspevok bude iba 151, 37 €.

Ak sa Vám pošťastilo a máte dvojčatá alebo viacerčatá, nárok na príspevok vzniká na každé dieťa. Suma príspevku pri súčasne narodených dvoch deťoch alebo viacerých deťoch, ktoré sa dožili 28 dní sa v tomto prípade na každé dieťa zvyšuje o sumu 75,69 Eur.

Takže trochu zhrnutia na záver

Potrebujem:

→ vlastný občiansky preukaz

→ rodný list dieťaťa – originál aj fotokópiu

 žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa

potvrdenie od pediatra o dožití sa 28 dní veku dieťatka

doklad o uzatvorení dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti s tým istým pediatrom

vyhlásenie o bydlisku

čestné vyhlásenie

 

O príspevok žiadam, ak sa mi narodí dieťa alebo viac detí súčasne, mám trvalý pobyt a bydlisko na Slovensku a mám uzavretú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti s pediatrom.

O príspevok nežiadam, ak som súhlasila s osvojením dieťaťa alebo bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo moje deti narodené pred týmto boli do takej starostlivosti zverené. Verím, že toto je len formálne vymedzenie a všetci spadáme pod tú prvú možnosť.

A nezabudnite!

Čas na túto dávku vyprší ukončením 6 mesiaca života Vášho drobca  : )